Verhoog studentbetrokkenheid met de Closing the Loop plug-in voor evasys

Voor veel educatieve instellingen is het verhogen van studentbetrokkenheid een uitdagende doelstelling, en hierin kan de uitvoer en verwerking van onderwijsevaluaties een belangrijke rol spelen. Bij onderwijsevaluaties staat lage studentbetrokkenheid in de regel ook voor een lage respons van studenten op bevragingen. Krijgen studenten echter gepaste feedback na deelname aan een onderwijsevaluatie, dan verhoogt dat de betrokkenheid wat uiteindelijk ook weer leidt tot hogere responspercentages.

Goede feedback naar studenten is dus belangrijk, en de ‘Closing the Loop’ plug-in, ontwikkeld door Consilium, faciliteert binnen evasys het feedbackproces van onderwijsevaluaties. ‘Closing the Loop’ helpt zo om de evaluatiecyclus sluitend te krijgen en studentbetrokkenheid te versterken.

Met de plug-in beheren vakcoördinatoren of docenten de feedback naar studenten die hebben deelgenomen aan een onderwijsevaluatie of soortgelijke bevraging. De resultaten van de relevante evaluaties kunnen worden geraadpleegd, en aan de hand van een voorgedefinieerde template kan de feedback worden ingevoerd. Na configuratie van het feedback rapport draagt de plug-in tenslotte zorg voor de distributie naar de betreffende studenten.

Versie 1.0 van de plug-in, compatibel met evasys v9.1 en hoger, is vanaf heden beschikbaar. Neem contact met ons op voor de brochure met meer informatie. En heeft u de indruk dat ‘Closing the Loop’ het gebruik van evasys binnen uw organisatie zou kunnen verrijken, dan overleggen we graag eens over de mogelijkheden.

Hemelvaart en Pinksteren

In verband met Hemelvaart en Pinksteren zijn wij de volgende data gesloten: 18, 19 en 29 mei 2023. Voor urgente supportzaken houden wij een oog op de mailbox van de supportdesk (support@consiliumdcs.com).

evasys v9.1

Een nieuwe versie van evasys is vanaf heden beschikbaar: v9.1!

Mogelijk de belangrijkste vernieuwing van deze versie is van technische aard; de programmeertaal PHP is ge-update naar versie 8.1 en de MySQL database naar versie 8.0. Met deze updates is (beveiligings)ondersteuning door de producenten gegarandeerd tot november 2024 en december 2026, respectievelijk.

De v9.1 versie van evasys biedt bovendien uiteenlopende nieuwe functies en verbeteringen, onder meer met betrekking tot de ‘online survey template’, het inplannen van surveys via ‘Scheduled tasks’ en de HTML rapportage.

Voor meer informatie en documentatie: neem gerust contact met ons op.

Webinar evasys versie 9.0

Consilium organiseert deze maand twee webinars ter introductie van de nieuwe versie van evasys, v9.0. Deze webinars zijn met name bedoeld voor functionele beheerders en gebruikers van evasys.

De eerste sessie vindt plaats op dinsdag 18 oktober 2022 van 10:00 uur tot 12:00 uur, en we herhalen het webinar op donderdag 27 oktober van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Naast de introductie van de nieuwe versie zullen wij tijdens de bijeenkomst ingaan op andere nieuwe evasys ontwikkelingen, waaronder de door Consilium ontwikkelde plug-in ‘Closing The Loop’. Ook komen we terug op de Cloud en Managed Hosting oplossingen als alternatief voor on-premises installaties van evasys.

Aanmelden kan per telefoon (010 4400560) of email (seminars@consiliumdcs.com) met indicatie van welke dag de voorkeur heeft. Per mail zullen wij ruim voor aanvang van de sessies de benodigde logins verstrekken.

Neem voor vragen over het seminar gerust contact met ons op!

ConTest versie 3.4

Een nieuwe release van ConTest staat klaar voor huidige en nieuwe gebruikers van het toetsverwerkende systeem. Deze versie 3.4 biedt onder meer een uitbreiding van de ‘Retention Service’ voor het opschonen van oude toetsen en studentgegevens, en een verbetering in de verificatie van toetsformulieren. Daarnaast zijn er in deze versie verdere beveiligingsmaatregelen genomen en diverse fixes geïmplementeerd.

Neem contact met ons op voor de ‘What’s New’ documentatie en ‘Release Notes’. Een demo van ConTest v3.4 verzorgen wij ook graag voor u!

Pasen, bereikbaarheid

Consilium viert Pasen en is op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten (15 en 18 april). Mail voor urgenties naar support@consiliumdcs.com; we zullen op afstand de inbox in de gaten houden.

Wij wensen al onze relaties een goed Paasweekend!

Release ConTest v3.3

ConTest versie 3.3 is vanaf heden beschikbaar!
 
Deze nieuwe release brengt ConTest geheel up-to-date voor wat betreft databeveiliging en kent enkele interessante nieuwe functies. Dat betreft onder meer een ‘Retention Service’ die het mogelijk maakt om ConTest op te schonen waarbij toets en/of participant data ouder dan x jaar automatisch verwijderd worden. Een andere nieuwe feature is een log- en zoekfunctie voor geïmporteerde studentnummers wat zeer nuttig is binnen het beheer van de ‘Participant Import’.

ConTest v3.3 is kortom een ‘security update’ met enkele nieuwe features en we raden alle gebruikers van harte aan om te upgraden. Bent u geen ConTest gebruiker maar geïnteresseerd in geautomatiseerde toetsverwerking, -analyse en -rapportage, dan stellen wij ConTest graag nader aan u voor!

Kerst en bereikbaarheid

Geachte relaties,

De feestdagen staan voor de deur en Consilium wenst u een fijne en gezonde Kerst en Oud & Nieuw!

Graag wijzen wij u erop dat we op zowel 24 als 31 december voor urgenties alleen per e-mail bereikbaar zijn en mogelijk iets meer tijd nodig hebben om te reageren. Alle andere werkdagen staan wij als gebruikelijk voor u klaar van 09:00 tot 17:30 uur.

Met vriendelijke groeten,
Het Consilium team
Telefoon: 010 – 4400560 (Algemeen) / 010 – 4400570 (Support)
E-mail Supportdesk: support@consiliumdcs.com

Release evasys v8.2

Een nieuwe versie van evasys staat gereed voor alle huidige en nieuwe gebruikers van het systeem! Deze versie 8.2 kent diverse nieuwe en verbeterde functionaliteiten.

Ten eerste zijn de mogelijkheden van het nieuwe HTML rapport verder uitgebreid. Zo is het nu mogelijk gefilterde resultaten (bijvoorbeeld van twee verschillende groepen) met elkaar te vergelijken in de diagrammen in het rapport.

Tevens kent de VividForms Editor voor formulierontwerp nu een betere navigatie en en een WYSIWYG presentatie van het design template voor online surveys. De filter settings van een vragenlijst maken het nu bovendien mogelijk bepaalde antwoordopties (en dus niet alleen complete vragen) te tonen of verbergen afhankelijk van de beantwoording van een voorgaande vraag. Geheel nieuw binnen het ontwerp van vragenlijsten is de ‘Piping’ functie: de tekst van een gegeven antwoord kan herbruikt worden in de vraagstelling of antwoordopties van een vervolgvraag.

Verder is de configuratie van de SSO (Single Sign On) vergemakkelijkt en is de koppeling met learning management systems zoals Canvas eenvoudiger geworden.

Meer details en andere nieuwe features staan vermeld in het What’s New document dat hier te downloaden is.

Voor meer informatie of een demonstratie van evasys 8.2 staan we geheel tot uw beschikking!