Verhoog studentbetrokkenheid met de Closing the Loop plug-in voor evasys

Voor veel educatieve instellingen is het verhogen van studentbetrokkenheid een uitdagende doelstelling, en hierin kan de uitvoer en verwerking van onderwijsevaluaties een belangrijke rol spelen. Bij onderwijsevaluaties staat lage studentbetrokkenheid in de regel ook voor een lage respons van studenten op bevragingen. Krijgen studenten echter gepaste feedback na deelname aan een onderwijsevaluatie, dan verhoogt dat de betrokkenheid wat uiteindelijk ook weer leidt tot hogere responspercentages.

Goede feedback naar studenten is dus belangrijk, en de ‘Closing the Loop’ plug-in, ontwikkeld door Consilium, faciliteert binnen evasys het feedbackproces van onderwijsevaluaties. ‘Closing the Loop’ helpt zo om de evaluatiecyclus sluitend te krijgen en studentbetrokkenheid te versterken.

Met de plug-in beheren vakcoördinatoren of docenten de feedback naar studenten die hebben deelgenomen aan een onderwijsevaluatie of soortgelijke bevraging. De resultaten van de relevante evaluaties kunnen worden geraadpleegd, en aan de hand van een voorgedefinieerde template kan de feedback worden ingevoerd. Na configuratie van het feedback rapport draagt de plug-in tenslotte zorg voor de distributie naar de betreffende studenten.

Versie 1.0 van de plug-in, compatibel met evasys v9.1 en hoger, is vanaf heden beschikbaar. Neem contact met ons op voor de brochure met meer informatie. En heeft u de indruk dat ‘Closing the Loop’ het gebruik van evasys binnen uw organisatie zou kunnen verrijken, dan overleggen we graag eens over de mogelijkheden.

evasys v9.1

Een nieuwe versie van evasys is vanaf heden beschikbaar: v9.1!

Mogelijk de belangrijkste vernieuwing van deze versie is van technische aard; de programmeertaal PHP is ge-update naar versie 8.1 en de MySQL database naar versie 8.0. Met deze updates is (beveiligings)ondersteuning door de producenten gegarandeerd tot november 2024 en december 2026, respectievelijk.

De v9.1 versie van evasys biedt bovendien uiteenlopende nieuwe functies en verbeteringen, onder meer met betrekking tot de ‘online survey template’, het inplannen van surveys via ‘Scheduled tasks’ en de HTML rapportage.

Voor meer informatie en documentatie: neem gerust contact met ons op.

ConTest versie 3.4

Een nieuwe release van ConTest staat klaar voor huidige en nieuwe gebruikers van het toetsverwerkende systeem. Deze versie 3.4 biedt onder meer een uitbreiding van de ‘Retention Service’ voor het opschonen van oude toetsen en studentgegevens, en een verbetering in de verificatie van toetsformulieren. Daarnaast zijn er in deze versie verdere beveiligingsmaatregelen genomen en diverse fixes geïmplementeerd.

Neem contact met ons op voor de ‘What’s New’ documentatie en ‘Release Notes’. Een demo van ConTest v3.4 verzorgen wij ook graag voor u!

Release ConTest v3.3

ConTest versie 3.3 is vanaf heden beschikbaar!
 
Deze nieuwe release brengt ConTest geheel up-to-date voor wat betreft databeveiliging en kent enkele interessante nieuwe functies. Dat betreft onder meer een ‘Retention Service’ die het mogelijk maakt om ConTest op te schonen waarbij toets en/of participant data ouder dan x jaar automatisch verwijderd worden. Een andere nieuwe feature is een log- en zoekfunctie voor geïmporteerde studentnummers wat zeer nuttig is binnen het beheer van de ‘Participant Import’.

ConTest v3.3 is kortom een ‘security update’ met enkele nieuwe features en we raden alle gebruikers van harte aan om te upgraden. Bent u geen ConTest gebruiker maar geïnteresseerd in geautomatiseerde toetsverwerking, -analyse en -rapportage, dan stellen wij ConTest graag nader aan u voor!

Release evasys v8.2

Een nieuwe versie van evasys staat gereed voor alle huidige en nieuwe gebruikers van het systeem! Deze versie 8.2 kent diverse nieuwe en verbeterde functionaliteiten.

Ten eerste zijn de mogelijkheden van het nieuwe HTML rapport verder uitgebreid. Zo is het nu mogelijk gefilterde resultaten (bijvoorbeeld van twee verschillende groepen) met elkaar te vergelijken in de diagrammen in het rapport.

Tevens kent de VividForms Editor voor formulierontwerp nu een betere navigatie en en een WYSIWYG presentatie van het design template voor online surveys. De filter settings van een vragenlijst maken het nu bovendien mogelijk bepaalde antwoordopties (en dus niet alleen complete vragen) te tonen of verbergen afhankelijk van de beantwoording van een voorgaande vraag. Geheel nieuw binnen het ontwerp van vragenlijsten is de ‘Piping’ functie: de tekst van een gegeven antwoord kan herbruikt worden in de vraagstelling of antwoordopties van een vervolgvraag.

Verder is de configuratie van de SSO (Single Sign On) vergemakkelijkt en is de koppeling met learning management systems zoals Canvas eenvoudiger geworden.

Meer details en andere nieuwe features staan vermeld in het What’s New document dat hier te downloaden is.

Voor meer informatie of een demonstratie van evasys 8.2 staan we geheel tot uw beschikking!

Cloud Standard, Cloud Premium of evasys Suite?

evasys is leverbaar in diverse varianten en derhalve dient bij aanschaf bepaald te worden welke editie het best past bij het voorziene gebruik: de traditionele evasys Suite of een van de twee Cloud versies (Standard of Premium). De beschikbare Comparison List geeft een goed overzicht van de verschillen tussen de drie edities: deze folder is hier te downloaden.

Wat voor alle varianten geldt; evasys is een schaalbaar systeem, geschikt voor onderwijsinstellingen van alle soorten en maten.

Natuurlijk wisselen we graag met u van gedachten over welke editie van evasys het meest geschikt is voor uw organisatie!

Schoon evasys op met de Data Retention Module

Voor organisaties die al langer met evasys werken en vanwege een overvloed aan verouderde gegevens behoefte hebben aan opschoning van het systeem is er nu de Data Retention Module, beschikbaar op licentiebasis.

Deze door Consilium ontwikkelde plug-in maakt het mogelijk de verwijdering van evasys elementen te automatiseren aan de hand van bepaalde retention rules. Zo kan je bijvoorbeeld alle ‘courses van periodes voor 31/12/2017′ verwijderen, of ‘alle surveys die meer dan 600 dagen geleden zijn afgesloten’. Tevens is het mogelijk complete subunits te verwijderen, en ook questionnaires en course types kunnen separaat eenvoudig opgeschoond worden.

De dataverwijdering draait in de achtergrond en kan ingepland worden wanneer het systeem minder druk gebruikt wordt (’s nachts en in het weekend, bijvoorbeeld).

Met de Data Retention Module houdt u evasys lean & mean en voldoet u eenvoudiger aan AVG en andere regelgeving. Meer informatie treft u aan in de brochure en we bespreken graag hoe binnen uw evasys omgeving de Retention Module het best ingezet kan worden!

Release ConTest v3.2

De nieuwe versie van ConTest – v3.2 – is vanaf heden beschikbaar! Het toetsverwerkende systeem kent in deze versie een aantal performance verbeteringen, waaronder een optimalisering van het simultane gebruik van ConTest door meerdere personen. Daarnaast zijn er enkele nieuwe functies ingebouwd, waaronder het Usage Report en een Repair Test functie.

Voor aanvullende informatie (inclusief ‘What’s New’ documentatie) of een demo van ConTest v3.2 staan we geheel tot uw beschikking!