Release evasys v8.2

Een nieuwe versie van evasys staat gereed voor alle huidige en nieuwe gebruikers van het systeem! Deze versie 8.2 kent diverse nieuwe en verbeterde functionaliteiten.

Ten eerste zijn de mogelijkheden van het nieuwe HTML rapport verder uitgebreid. Zo is het nu mogelijk gefilterde resultaten (bijvoorbeeld van twee verschillende groepen) met elkaar te vergelijken in de diagrammen in het rapport.

Tevens kent de VividForms Editor voor formulierontwerp nu een betere navigatie en en een WYSIWYG presentatie van het design template voor online surveys. De filter settings van een vragenlijst maken het nu bovendien mogelijk bepaalde antwoordopties (en dus niet alleen complete vragen) te tonen of verbergen afhankelijk van de beantwoording van een voorgaande vraag. Geheel nieuw binnen het ontwerp van vragenlijsten is de ‘Piping’ functie: de tekst van een gegeven antwoord kan herbruikt worden in de vraagstelling of antwoordopties van een vervolgvraag.

Verder is de configuratie van de SSO (Single Sign On) vergemakkelijkt en is de koppeling met learning management systems zoals Canvas eenvoudiger geworden.

Meer details en andere nieuwe features staan vermeld in het What’s New document dat hier te downloaden is.

Voor meer informatie of een demonstratie van evasys 8.2 staan we geheel tot uw beschikking!