Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840, van toepassing. U kunt het betreffende document hier downloaden.