evaexam

evaexam is een variant op evasys, toegespitst op de uitvoer en verwerking van examens, zij het op papier of online. Het systeem ondersteunt vraag- en antwoordformulieren en geïntegreerde examens. Er kunnen uiteenlopende vraagtypes worden gebruikt met support voor LaTeX en MathML formules, en import van examenvragen via IMS QTI.

evaexam voorziet in de automatische rapportage van de examenresultaten en biedt statistische analyses, die per mail of via een digitale leeromgeving gecommuniceerd kunnen worden naar studenten, docenten en andere stakeholders.