Verhoog studentbetrokkenheid met de Closing the Loop plug-in voor evasys

Voor veel educatieve instellingen is het verhogen van studentbetrokkenheid een uitdagende doelstelling, en hierin kan de uitvoer en verwerking van onderwijsevaluaties een belangrijke rol spelen. Bij onderwijsevaluaties staat lage studentbetrokkenheid in de regel ook voor een lage respons van studenten op bevragingen. Krijgen studenten echter gepaste feedback na deelname aan een onderwijsevaluatie, dan verhoogt dat de betrokkenheid wat uiteindelijk ook weer leidt tot hogere responspercentages.

Goede feedback naar studenten is dus belangrijk, en de ‘Closing the Loop’ plug-in, ontwikkeld door Consilium, faciliteert binnen evasys het feedbackproces van onderwijsevaluaties. ‘Closing the Loop’ helpt zo om de evaluatiecyclus sluitend te krijgen en studentbetrokkenheid te versterken.

Met de plug-in beheren vakcoördinatoren of docenten de feedback naar studenten die hebben deelgenomen aan een onderwijsevaluatie of soortgelijke bevraging. De resultaten van de relevante evaluaties kunnen worden geraadpleegd, en aan de hand van een voorgedefinieerde template kan de feedback worden ingevoerd. Na configuratie van het feedback rapport draagt de plug-in tenslotte zorg voor de distributie naar de betreffende studenten.

Versie 1.0 van de plug-in, compatibel met evasys v9.1 en hoger, is vanaf heden beschikbaar. Neem contact met ons op voor de brochure met meer informatie. En heeft u de indruk dat ‘Closing the Loop’ het gebruik van evasys binnen uw organisatie zou kunnen verrijken, dan overleggen we graag eens over de mogelijkheden.