Webgebaseerde toetsverwerking nieuwe stijl

 

Door de toenemende vraag naar transparantie en in het kader van de nieuwe accreditatiewetgeving, gaat steeds meer aandacht uit naar de kwaliteit van examens en het examineringsproces. Op basis van ‘best practice’ en wensen vanuit de markt heeft Consilium, in samenwerking met de Universiteit Utrecht (IVLOS), dit nieuwe concept ontwikkeld om het proces van toetsverwerking en -analyse vergaand te stroomlijnen en toekomstproof te maken.

 

Met ConTest kan men binnen een onderwijsinstelling zowel centraal als decentraal toetsen verwerken. Het systeem draagt zorg voor de berekening van de resultaten, analyseert de toets op statistische gronden en genereert rapporten. Op basis van statistische analyse geeft ConTest inzage in de kwaliteit van de vragen waaruit de toets is samengesteld. Indien gewenst kunnen docenten zelf op het systeem inloggen om de score- en cijferberekeningsmethodiek en de cesuur in te voeren, en vragen van twijfelachtige kwaliteit uit te sluiten.

 

Het systeem kan gekoppeld worden aan een virtuele leeromgeving en/of cijferregistratiesysteem. Studenten kunnen zodoende online direct hun eindcijfer raadplegen met eventueel een digitaal plaatje van het toetsformulier. Hiermee wordt ook voldaan aan compliance-eisen met betrekking tot de bewaarplicht van gescande toetsformulieren. In ConTest is een digitale kopie altijd direct toegankelijk voor alle betrokkenen van een toets.

 

Door toetsevaluaties te combineren met vakevaluaties kan men een compleet beeld verkrijgen van de algehele kwaliteit van een opleiding, vak of cursus. ConTest is derhalve ook een waardevolle aanvulling op EvaSys: onze oplossing voor onderwijsevaluaties.


Print Page Button