Evasys_Education_logo_cmyk.png

Onder druk van strengere regelgeving (accreditatie/visitatie) en toenemende concurrentie is de aandacht voor het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van opleidingen sterk toegenomen. Voor een snelle signalering van problemen en realisatie van verbeteringen is het noodzakelijk op continue basis kwaliteitsmetingen te verrichten. Ter ondersteuning van het kwaliteitsmanagementproces biedt EvaSys hiervoor de mogelijkheid. Op een kosten- en tijdefficiŽnte wijze genereert EvaSys zowel op centraal als decentraal niveau waardevolle management informatie. Deze informatie combineert de resultaten van diverse kwaliteitsmetingen met organisatorische normen en standaarden. Weergave geschiedt via eenvoudig te interpreteren stuurrapporten en management overzichten.

 

 

class.jpgEvaSys maakt gebruik van geavanceerde scan en Internet technologieŽn, waarmee onderwijsinstellingen via een snelle en efficiŽnte manier docenten, cursussen, opleidingen en zelfs gehele afdelingen evalueren. EvaSys maakt het mogelijk om kwaliteitsmetingen op grote schaal af te nemen en te vergelijken zonder het tijdrovende formulierontwerp, verwerken en analyseren van de respons en het opstellen van een rapport.

 

 

Daarnaast houdt u de vrijheid om elk denkbare vragenlijst te integreren, waarvan de toepassing wellicht geheel los staat van kwaliteitsmanagement. Uiteraard geldt ook hiervoor dat de formulieren zowel op papier als elektronisch aangeboden kunnen worden aan de respondent.


Print Page Button