Overheid

 

Binnen de overheidssector heeft Consilium tal een grote diversiteit van oplossingen gerealiseerd voor de verwerking en digitalisering van formulier- en documentstromen.

 

  • Ministeries
  • Provincies
  • Gemeenten (verwerking en digitalisering inkomensverklaringen van uitkeringsgerechtigden)
  • Politiekorpsen (verwerking van processen verbaal, veiligheidsmonitor)

 

Case stories

 

De Mini in de scanstraat bij Politie Rotterdam-Rijnmond

De Gemeenten Arnhem en Nijmegen zetten stap richting digitalisering

 

 

 

Voor meer informatie zie ook referenties en case stories.


Print Page Button