Overheid

 

In de Verenigde Staten en Europa, maar ook elders in de wereld, is recentelijk nieuwe wet- en regelgeving van kracht geworden die de vraag naar eForm Automation Systems bij de overheid hebben doen toenemen. Overheidsinstellingen maken gebruik van grote aantallen statische PDF-formulieren en zoeken manieren om aan de volgende eisen te voldoen:

  • vermindering of uitbanning van papier voor het versnellen van interne processen of dienstverlening aan burgers;
  • aanvaarding van elektronische handtekeningen om een reductie of uitbanning van papier te bewerkstelligen;
  • ingaan op de privacywensen van de klant; 
  • verhoogde toegankelijkheid van de overheid door gebruik van onder meer spraak- en brailletechnologieŽn.

 

Het automatiseren van eForms voor openbaar gebruik, door particulieren, toeleveranciers en zakelijke contacten is even belangrijk als het automatiseren van uw interne formulierprocessen. OpenText LiquidOffice maakt het mogelijk externe gebruikers te ondersteunen met de optie Public Access. Hiervoor zijn geen extra ontwerp- of ontwikkelingswerkzaamheden nodig.


Print Page Button