Zorgverzekeraars - 20% controle Ė Cardiff Application of the Year Award 1998

 

De probleemstelling

Ieder jaar wordt door zorgverzekeraars een "20% controle" uitgevoerd. Op jaarbasis krijgen 20% van de verplicht verzekerden een vragenlijst met daarop de bij de zorgverzekeraar bekende gegevens van de verzekerde. De zorgverzekeraar wil middels het gebruik van ICR/OCR/ OMR-technieken, elektronische archivering en Workflow-management het 20% controle proces zelfstandiger en efficiŽnter laten verlopen. Tevens wil de verzekeraar naar de verzekerde toe een zo klantvriendelijk mogelijk formulier sturen (waardoor het response percentage ook wordt geoptimaliseerd).


De oplossing

Aanmaak retour documenten: Met behulp van het pakket TeleForm is een formulier ontwikkeld waarmee een goede response verwacht wordt bij de mailing. Met een aangeleverd bestand uit het mainframe worden deze formulieren geprint en verstuurd.


Invoer: Bij ontvangst worden de documenten gescand en met TeleForm ICR/OCR technieken gelezen.

Werkstroom: Op basis van indexwaarden worden documenten in de werkstroom gebracht en krijgen bepaalde medewerkers de documenten in hun "elektronische werkbak"

Herinneringsbrieven: Het programma controleert welke verzekerden niet binnen de gestelde termijn van 2 maanden gereageerd heeft. Automatisch worden herinneringsbrieven aangemaakt Als dit geen effect heeft wordt het document middels de werkstroom in een speciale werkbak geplaatst voor verdere actie

 

De resultaten
  • In een drietal maanden is een systeem ontworpen, geÔmplementeerd en is de eerste 20%controle verwerkt. 
  • De productiviteit is met 50%!! verbeterd.


Voor een uitgebreide omschrijving zie PDF document VGZ Application of the Year Award 1998.

 

Door de kracht en eenvoud van de toepassing is analoog hieraan is een soortgelijke oplossing bedacht voor de verwerking van uitkeringsgerechtigdenformulieren bij diverse sociale diensten.

 

 

 


Print Page Button