Fase 5. Toetsevaluatie

  • Eventuele aanpassingen van de (meta) data naar aanleiding van de rapportage en/of bezwaren van deelnemers en derden met als gevolg een aangepaste rapportage
  • Cesuur direct zichtbaar in alle rapportages
  • Mogelijkheid om toetsresultaten te koppelen aan uw onderwijsevaluatiesysteem, uw cijferregistratiesysteem en/of uw digitale leeromgeving

 

20111114 Stap 5.JPG


Print Page Button