Productkenmerken

 

Kenmerken Voordelen

Webbased interface gebaseerd op .NET framework

Reduceert de rol van papier tot een kostenefficiënte datacollectiebron
Is een volledig schaalbare oplossing geschikt voor centraal en decentraal gebruik

Integreert naadloos met TeleForm

Betrouwbaar, robuust, veilig, flexibel én gebruikersvriendelijk Inzetbaar naast en complementair aan andere (digitale)toetssystemen voor een optimaal ‘toetslandschap’
Onderliggend een centrale database die versiebeheer, tracking & tracing, etc. mogelijk maakt Versnelt het toetsverwerkingsproces
Internationaal inzetbaar door ondersteuning van diverse score-cijfer transformatiemethoden Overzichtelijke statusinformatie over lopende en gearchiveerde toetsen
Gebruikers en gebruikersrollen met verschillende rechten Informatie op maat voor iedere stakeholder: van docent tot toetsexpert
Ondersteuning van deeltoetsen en competenties Integreerbaar met onderwijs informatie- en evaluatiesystemen
Ondersteuning verschillende vraagtypen en bonuspunten Vervangt ‘legacy’ en ‘zelfontwikkelde’ toetssystemen
Werkt met antwoordbladen Ontwikkeling is klantgedreven

 

 

Toetsverwerking in 5 fasen

Snelle beschikbaarheid van toetsresultaten, meer transparantie, eenvoudig genereren van rapportages, snelle raadpleegbaarheid en ondersteuning bij de accreditatie staan centraal. ConTest faciliteert daarbij alle 5 fasen in het toetsverwerkingsproces.

 

 

5 stappen.gif

 

Voorbereiding > Afname > Data collectie > Rapportage > Evaluatie

 


Print Page Button