:: FinanciŽle dienstverlening

:: Handel & Industrie

:: Onderzoeksbranche

:: Gezondheidszorg

:: Laboratoria

:: Arbodiensten

:: Onderwijs

:: Overheid

:: Case stories
  ::
A&O Services
  ::
Menzis & Amicon
  ::
Zorgverzekeraar VGZ
  ::
Staal Bankiers
  ::
Sanofi-Aventis
  ::
Verum
  ::
Erasmus MC
  ::
Politie Rotterdam
  ::
Gemeente Arnhem
  ::
Universiteit Antwerpen
  ::
Universiteit van Amsterdam - UvA Q v5.2

Uitdaging


Een snelle en betrouwbare toegankelijkheid van onderzoeksgegevens, formulieren en patiŽntendossiers.

 

Geleverde oplossing

  • TeleForm Enterprise
  • Kofax VRS
  • Fujitsu M4097D
  • Canon DR-9080C
  • Oracle
  • SPSS
  • Captaris Alchemy

 

Resultaat

  • Snelle en eenvoudige verwerking
  • 24/7 toegankelijkheid onderzoeksgegevens en patiŽntendossiers
  • Ruimtebesparing archief
Het verwerken, analyseren en archiveren van onderzoeksformulieren en patiŽntgebonden documenten


Sinds 1997 gebruikt de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC Sophia in Rotterdam TeleForm voor het geautomatiseerd verwerken van medische en psychologische onderzoeksformulieren. Eind 2002 heeft de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie besloten het gebruik van TeleForm verder uit te breiden binnen de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De aanleiding was hiervoor was tweeledig.

 

Het Elektronisch PatiŽnten Dossier

Voor directe en snelle toegang tot patiŽntgegevens en documenten gebruikt de afdeling Kinder- Jeugdpsychiatrie (KJP) een Elektronisch PatiŽnten Dossier (EPD). Dit is een door de afdeling Informatie en Techniek van het Eramus MC ontwikkelde Oracle applicatie waarbij alle patiŽntgebonden gegevens en documenten digitaal worden gearchiveerd en geanalyseerd. De medewerkers van de afdeling KJP hebben via hun PC direct toegang tot het EPD. Voor het gedeeltelijk ďvullenĒ van het EPD heeft de afdeling KJP voor TeleForm gekozen.

 

Gedurende de behandelperiode vult elke patiŽnt diverse vragenlijsten in ter evaluatie van de behandelmethode en de vooruitgang. Deze vragenlijsten worden door de TeleForm AutoMerge Publisher voorzien van een uniek patiŽntnummer en zijn daarmee persoonsgebonden. Na het scannen worden deze vragenlijsten in TeleForm verwerkt en wordt de data, inclusief de bijbehorende images, doorgestuurd naar het EPD.

 

Wetenschappelijk Onderzoek

Op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie vinden veel wetenschappelijke onderzoeken plaats. Deze onderzoeken, waarvan sommige uit meer dan 150 paginaís A4 bestaan en vaak een doorlooptijd van enkele jaren hebben, worden in TeleForm ontworpen en verwerkt. Voorheen was de Ďoutputí enkel een SPSS en TIFF bestand en werden de onderzoeken op papier gearchiveerd. Vooral de ruimte en de bewerkelijkheid van het onderhouden en opzoeken van informatie heeft ertoe bijgedragen dat de afdeling KJP besloten heeft het volledige papieren archief met TeleForm en Captaris Alchemy te digitaliseren.

 

Captaris Alchemy is een digitaal archiefsysteem en direct te koppelen met TeleForm. Daarnaast biedt Captaris Alchemy de mogelijkheid om gedeeltes van het digitale archief op CD-ROM te branden inclusief een de bijbehorende ďzoek softwareĒ. Het archief kan daardoor op verschillende locaties gelijktijdig door meerdere medewerkers worden geraadpleegd.

 

Niet alleen de nieuwe onderzoeken worden naar Captaris Alchemy weggeschreven, maar middels een conversieslag zijn ook andere reeds bestaande papieren archieven daarin gedigitaliseerd. Speciaal hiervoor, is er een nieuwe Fujitsu M4097D scanner aangeschaft met een Kofax VRS bundel en later een Canon DR-9080C kleurenscanner. Deze Ďoudeí onderzoeken bestaan namelijk uit formulieren van het formaat A4 en A3 en zijn gedrukt op diverse kleuren papier waaronder blauw, oranje, en geel. Kofax VRS zorgt ervoor dat men nu in een batch alle formulieren kan scannen zonder dat het nodig is vooraf te sorteren op formaat en kleur. Men kan hiermee Ďallesí door elkaar heen scannen waarbij VRS altijd een goede kwaliteit image oplevert.

 

Het resultaat

Door de koppeling van de bestaande TeleForm configuratie aan de achterliggende applicaties en bedrijfsprocessen zoals het EPD en Captaris Alchemy hebben medewerkers van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie nu 24/7 toegang tot patiŽnt- onderzoeksgegevens.


 


Print Page Button