Rapportage


norms.jpgNa afsluiting van een meting compileert EvaSys verschillende rapporten die afwijken qua detail en informatie niveau. De rapporten worden automatisch via email verzonden naar alle betrokken personen.

 

De rapporten die door EvaSys worden geproduceerd bestaan uit een aantal beschrijvende statistieken zoals gemiddelde, frequentie, standaarddeviatie, mediaan en het aantal respondenten per vraag. Het is ook mogelijk om een Cronbachís Alfa te laten berekenen of kwartiel afstanden te implementeren.

 

Naast de standaardrapportage per meting genereert EvaSys ook rapporten waarin u twee of meer kwaliteitsmetingen met elkaar kan vergelijken. De rapporten zijn toegankelijk via een beveiligde web log-in. Voor meer diepgaande statistieken en analyses kunnen de gegevens naar of SPSS of Microsoft Excel worden geŽxporteerd.

 

 


Print Page Button