[ 17-03-2017 ] UvA harmoniseert evaluatie onderwijs met UvA Q v5.1

 

UvA Horizontaal.png

 

17 maart 2017, Harmonisering onderwijsevaluaties met UvA Q v5.1

 

Onderwijsevaluaties vormen een belangrijke bron bij het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs, geven docenten belangrijke feedback op hun prestaties en zijn van belang voor studenten, die betrokken willen zijn bij de vormgeving van hun onderwijs.

 

De UvA heeft in 2012 een nieuw systeem voor vakevaluaties geÔntroduceerd, namelijk: UvA Q (Quality Evaluations). De methode wordt al op veel plaatsen binnen de UvA gebruikt. Doel is dat UvA Q door de hele organisatie wordt ingezet, waardoor het ook mogelijk is op alle niveaus resultaten te vergelijken en te analyseren.

 

Historie onderwijsevaluaties bij de UvA met EvaSys

 

Sinds 2006 is de UvA gebruiker van EvaSys. EvaSys is in 2006 aangeschaft en binnen de UvA organisatiebreed uitgerold als centraal systeem voor het afnemen van onderwijsevaluaties. In 2011/2012 heeft de UvA een projectteam ingericht om een methode te ontwikkelen waarmee  het  onderwijs goed en geharmoniseerd geŽvalueerd kan worden. Consilium, als IT leverancier van EvaSys, is in een vroegtijdig stadium van dit proces ingeschakeld om in technische en praktische zin samen met de UvA mee te denken over een nieuw te implementeren evaluatiemethode. Het uitgangspunt was dat EvaSys als basis zou dienen met daaromheen een schil in de vorm van een portal applicatie, die uiteindelijk werd herbenoemd in UvA Q.


In de zomer 2012 is gestart met de ontwikkeling van de eerste versie deze portal applicatie rondom het bestaande EvaSys evaluatiesysteem. Vanaf de zomer 2012 tot en met heden is op continue basis in een hoog tempo met veel enthousiasme door de UvA en Consilium gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van UvA Q. Inmiddels is het alweer maart  2017 en is in het najaar van 2016 UvA Q versie 5.1 in productie genomen. Dit betekent dat er nu een schil om EvaSys gebouwd is van waaruit het hele evaluatieproces wordt aangestuurd. De projectgroep bereidt nu de volgende versie voor, waarin curriculumevaluaties  en de rapporten centraal staan. Daarna wordt gekeken wat de verdere gebruikerswensen en de mogelijkheden zijn voor wat betreft de verdere doorontwikkeling en optimalisatie van UvA Q.

 

 

Onderwijsevaluaties met UvA Q

 

Met UvA Q-vragenlijsten worden studentenoordelen verzameld, maar ook informatie over het vak en ervaringen van docenten. UvA Q brengt dit samen in heldere rapportages. Omdat ook vakgegevens verzameld worden ( zoals: is het een verplicht vak of niet, is het een klein of grootschalig vak, wat zijn de beoogde leeropbrengsten) kunnen in de rapporten vakken vergeleken worden die ook echt vergelijkbaar zijn. Bovendien wordt ook de docenten gevraagd naar omstandigheden die van invloed waren op het leerproces. Met UvA Q zijn op deze manier redelijke en faire vergelijkingen te maken die van belang zijn voor bestuurders, managers, docenten ťn  studenten.

 

UvA Q.jpg

 

UvA Q voor studenten

 

Als je aan de UvA studeert, ontvang je regelmatig papieren of elektronische enquÍtes of evaluatieformulieren.  Er wordt gevraagd naar je mening over allerlei aspecten van de studie en het studeren. De UvA heeft deze informatie nodig om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en waar dat kan te verbeteren.

 

UvA Q  (Quality Evaluations) is de methode die de UvA in 2012 voor vakevaluaties heeft geÔntroduceerd en die al bij veel Schools en Colleges bij de UvA wordt gebruikt. De vragenlijsten bevatten vragen over de docenten en over de organisatie, maar ook vragen over wat en hoeveel je in het vak hebt geleerd.  Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om.

 

De uitkomsten van de evaluaties  geven docenten informatie die zij kunnen gebruiken om hun vaardigheden en hun onderwijs te verbeteren. De resultaten bieden Opleidingscommissies de mogelijkheid om verschillen in waardering te signaleren en daar actie op te ondernemen, terwijl Schools en Colleges ermee kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs.

 

Dit leidt allemaal tot kwaliteitsverbeteringen waar volgende lichtingen studenten van profiteren (zoals elke student profiteert van de feedback die eerdere studentengroepen geleverd hebben). En daarbij:  met UvA Q kan de UvA studenten ook op de hoogte gaan houden van de evaluatie-uitkomsten en de manier waarop deze gebruikt worden.

 

UvA Q voor medewerkers

 

UvA Q is een nieuwe manier om het onderwijs te evalueren. Deze methode past bij de ambities van de UvA om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

 

UvA Q sluit zo aan bij het proces waarin de curricula werden vernieuwd, bij het streven naar instellingsaccreditatie en bij het programma Studiesucces, waarmee onder meer beoogd wordt dat straks in alle opleidingen ten minste 70 procent van de studenten binnen vier jaar hun bachelor haalt.

 

UvA Q verzamelt door middel van verschillende formulieren informatie over vakken, studentenoordelen en ervaringen van docenten. Deze informatie wordt samengebracht in heldere rapportages. Docenten kunnen deze informatie gebruiken om hun vaardigheden en hun onderwijs te verbeteren. Opleidingscommissies biedt het de mogelijkheid om verschillen in waardering te signaleren en daar actie op te ondernemen, terwijl schools en colleges met de resultaten permanent kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs. En met UvA Q kan de UvA ook studenten op de hoogte houden van de evaluatie-uitkomsten en de manier waarop deze gebruikt worden.

 

Wilt u meer informatie met een korte uitleg klikt u dan op de onderstaande link:

 

Basisinstructie UvA Q v3.0: onderwijsevaluatie (UvA - Thijs Jansen, 1 april 2014)

 

 

Bron: UvA Website gepubliceerd door Universiteit van Amsterdam d.d. 17 maart 2017 en Consilium d.d. 15 november 2016