Arbodiensten

 

Diverse arbodiensten, zowel intern als extern, gebruiken TeleForm voor onderzoek naar de gezondheid, werkbeleving en arbeidsomstandigheden van werknemers. Zoín onderzoek omvat de werkomstandigheden, inhoud en organisatie van het werk, relatie met collegaís, werkdruk en de gezondheid van oren / ogen, luchtwegen, huid en rug / ledematen. 

 

Met als onderliggende basis TeleForm heeft Consilium oplossingen op maat ontwikkeld voor diverse grote arbodiensten, o.a. Ministerie van Defensie, met betrekking tot het automatisch genereren en verwerken van vragenlijsten, rapportage en het raadplegen van documenten via een naadloos geÔntegreerd digitaal archief. 

 

 

 


Print Page Button